jesteś tutaj :   ElektroBaz > "Olej" - program komputerowy (oleje; smary; chłodziwa)


Nakarm głodne dziecko - wejdż na stronę www.Pajacyk.pl
"Co z tego weżniesz, to już twoja rzecz,"


System komputerowy wspomagający prace służb Utrzymania Ruchu

OlejSystem komputerowy Olej powstał jako wynik naszej długoletniej działalności w zakresie gospodarki smarowniczej. Brak zadawalających rozwiązań informatycznych w tej dziedzinie, skłonił nas do opracowania systemu komputerowego, który byłby w stanie poprawić organizację i umożliwić sprawne zarządzanie gospodarką smarowniczą w przedsiębiorstwach przemysłowych.Istotą programu Olej jest:

 • uporządkowanie struktury parku maszyn i urządzeń
 • wyspecyfikowanie dla poszczególnych urządzeń punktów smarowania
 • przyporządkowanie punktom smarowania:
 • - zadań smarowniczych (ruchowych, remontowych lub innych),
  - planowanych terminów wykonania zadań profilaktycznych lub dorażnych,
  - potrzebnych materiałów, nakładów robocizny i usług obcych
 • tworzenie harmonogramów dla zadań wraz z ich optymalizacją
 • przechowywanie dokumentacji technicznej urządzeń w postaci elektronicznej
 • określenie dla obiektów, węzłów, maszyn i urządzeń - osób odpowiedzialnych i nadanie im odpowiednich uprawnień operatorów systemu
 • zebranie w jednym miejscu całej dokumentacji technicznej urządzeń
 • możliwość wygenerowania dowolnych zestawień i formularzy dla wszystkich elementów systemu
 • możliwość porównywania planowanych i faktycznych nakładów na utrzymanie ruchu urządzeń
 • Jakie są korzyści ze stosowania programu Olej

 • daje możliwość precyzyjnego zaplanowania kosztów dla dowolnego przedziału czasowego
 • umożliwia pełną kontrolę realizacji zadań, zużycia materiałów, robocizny i wszelkich kosztów z tym związanych (zredukuje zużycie materiałów i usług)
 • poprawia organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa;
 • poprawia logistykę zaopatrzenia w materiały, części zamienne i podzespoły (ograniczenie zapasów magazynowych)
 • poprawia współpracę w zakresie usług zlecanych wykonawcom obcym
 • zmniejsza ilość dokumentów papierowych
 • poprawia gospodarkę olejami zużytymi i innymi odpadami
 • umożliwia zastosowanie kompleksowego serwisu olejowego
 • umożliwia współpracę z innymi systemami zarządzania


 • Zastosowanie Olej spowoduje znaczne obniżenie kosztów eksploatacji parku maszynowego Waszego przedsiębiorstwa przy jednoczesnej poprawie niezawodności.

  Opis programu Olej

  Schemat gospodarki smarowniczej (PowerPoint)
  Prezentacja programu (PowerPoint)
  Prezentacja programu (PDF)