jesteś tutaj :  ElektroBaz > Środki smarne dla przemysłu spożywczego


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
"Co z tego weźmiesz, to już twoja rzecz,"


Wymagania techniczne wobec smarów w przemyśle spożywczym

W przypadku smarów przemysłowych praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, co do wyboru surowców. Natomiast przy produkcji smarów do przemysłu spożywczego niedopuszczalne jest stosowanie wielu surowców, zwłaszcza w zakresie dodatków. Szczególnie, gdy stawiane są wysokie wymagania wobec właściwości wysokociśnieniowych i ochrony antykorozyjnej dostępne są specjalne produkty, dopasowane do konkretnego celu.

National Sanitation Foundation (NSF) opracował program oceny smaru. Każdy komponent środka smarnego jest badany przez tę instytucję na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta smarów. Sprawdzane jest, czy środki użyte do produkcji badanego smaru są w wykazie dozwolonych substancji. Strona organizacji jest stale aktualizowana i zawiera informacje niezbędne dla producentów przetwórstwa żywności. Informacje te są dostępne na naszej stronie pod adresem NSF - Castrol.

Dodatkowo stworzono także klasyfikację USDA dla produktów mięsnych, drobiu i innych produktów spożywczych. Rodzaje smarów w przetwórstwie żywności podzielono na kategorie w oparciu o prawdopodobieństwo kontaktu z żywnością. USDA stworzył klasy H1, H2 i H3. Zarejestrowanie nowego smaru w jednej z tych klas zależy od składników zastosowanych w preparacie. Oznaczenia te są opisane jako:
 • H1 - smary stosowane w środowisku spożywczym, gdzie jest niewielka możliwość przypadkowego kontaktu z żywnością. Składniki smaru mogą zawierać jeden lub kilka z dopuszczonych olejów bazowych, dodatków i zagęszczaczy.

 • H2 - smary wykorzystywane w urządzeniach i częściach maszyn w miejscach, gdzie nie istnieje możliwość kontaktu smar - produkt żywnościowy. Ponieważ nie ma ryzyka kontaktu z żywnością, smary w tej grupie nie mają zdefiniowanej listy dopuszczalnych składników. Nie mogą jednak zawierać metali ciężkich, takich jak antymon, arsen, kadm, ołów, rtęć lub selen. Ponadto smary nie mogą zawierać substancji rakotwórczych.

 • H3 - smary znane jako rozpuszczalne lub jadalne. Są używane do czyszczenia i zabezpieczania przed korozją części maszyn i urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością.

 • Zrozumienie różnic między klasami H1, H2 i H3 oraz dokonywanie właściwego doboru smaru jest istotne dla bezpieczeństwa produkcji żywności i niezawodności maszyn. Smar stosowany w produkcji żywności musi także spełniać szereg innych wymagań. Jednym z nich jest odporność na wymywanie przez wodę w aplikacjach, gdzie mamy do czynienia z częstym przepływem wody. Typowe zastosowania to sprzęt piekarniczy, maszyny pakujące, łożyska przenośników, czy też rozlewarki do butelek.

  Przetwórstwo spożywcze to także często praca aplikacji w warunkach wysokich obciążeń, dużych drgań lub obciążeń udarowych. Takie warunki pracy wymagają smaru nie tylko odpowiedniego dla kontaktu z żywnością, ale także odpornego na pracę z wysokimi obciążeniami. Mogą to być mieszarki, piły, krajalnice lub np. napełniarki.

  Niskie i wysokie temperatury to kolejny z czynników, z którym musi sobie poradzić smar w procesie produkcji żywności. Typowym zastosowaniem są między innymi zamrażalnie tunelowe, wszelkiego rodzaju piece, warzelnie itp.

  Dodatkowe wymagania wobec smarów stosowanych w przemyśle spożywczym:
 • obojętność zapachowa

 • obojętność smakowa

 • obojętność fizjologiczna

 • odporność na specjalne środki dezynfekcyjne i czyszczące

 • obojętność dla żywności

 • specjalne przepisy dla niektórych krajów lub wspólnot religijnych (Certyfikat koszerny)


 • Każda aplikacja w przemyśle spożywczym ma swoje specyficzne wymagania. Smar dla takiej aplikacji powinien być dobrany z rozwagą, począwszy od częstotliwości i rodzaju bezpośredniego kontaktu z żywnością, na warunkach pracy tych aplikacji skończywszy. Niewłaściwy dobór środka smarnego może skutkować poważnymi problemami, z jakością produktu oraz pracą samej aplikacji, jej bezawaryjnością.

  Więcej informacji na ten temat u przedstawicieli Castrol Specialised Industrial oraz u Autoryzowanych Dystrybutorów Castrol