jesteś tutaj:  ElektroBaz > Oferta Specjalna dla przemysłu


"Co z tego weźmiesz,to już twoja rzecz, "


Gospodarka smarownicza jako element utrzymania ruchu w przemyśle

   W zależności od specyfiki produkcji korzysta się z różnych urządzeń, których sprawne i bezpieczne działanie jest w kręgu zainteresowania służb UR. Obecnie produkowane urządzenia produkcyjne są projektowane tak, by uzyskiwać duże wydajności. W wielu przypadkach łączy się to z pracą w trudnych warunkach. Pomimo stosowania nowych materiałów konstrukcyjnych ich trwałość zależy od właściwej eksploatacji w tym odpowiedniego smarowania.

Istotą utrzymania ruchu jest (jak sama nazwa wskazuje) zapewnienie niezawodności pracy maszyn i urządzeń na najwyższym poziomie, zapewniającym ciągłość utrzymania ruchu, przy równoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji.
Użytkownicy z jednej strony zgadzają się ze stwierdzeniem, że gospodarka smarownicza jest istotnym elementem utrzymania ruchu, a z drugiej strony sprowadzają gospodarkę smarowniczą do "optymalizacji" kosztów zakupu oleju i smarów.

Warto poświęcić więcej uwagi gospodarce smarowniczej jako elementowi obniżającemu/generującemu koszty utrzymania ruchu. Jak wykazują doświadczenia krajów zaawansowanych technologicznie, racjonalizacja gospodarki smarowniczej może prowadzić do obniżenia kosztów utrzymania ruchu nawet o 30%. Ale racjonalizacja ta nie powinna sprowadzić się wyłącznie do zakupu olejów o niższej cenie. Racjonalizacja taka winna obejmować całość działań od momentu doboru/wyboru oleju, jego magazynowania, dostarczania do maszyny, pielęgnacji oleju w trakcie eksploatacji, odpowiedniego oprzyrządowania maszyny (odpowietrzenia, drenaże),dostosowanego do warunków panujących w otoczeniu pracy maszyny, dobrze zaprojektowanego i wdrożonego programu komputerowego itp.
Bardzo wiele działań niezbędnych do prawidłowej gospodarki smarowniczej nie wymaga nakładów inwestycyjnych, a skutkować może dużymi efektami. Przykładowo: na pytanie, jaki związek ma sposób przechowywania środków smarowych (magazynek olejowy) oraz sposoby dolewek z trwałością i niezawodnością pracy maszyn i urządzeń, w większości przypadków uzyskuję odpowiedź, że żaden. Tymczasem już wtedy pojawić się mogą w oleju pierwsze przyczyny źródłowe przyszłych awarii maszyn i urządzeń (woda, zanieczyszczenia, destrukcja dodatków uszlachetniających itp.).
Truizmem jest stwierdzenie, że zapobieganie chorobie jest znacznie tańsze, aniżeli jej późniejsze leczenie (nie wspominając o mniejszej sprawności i wydolności "pacjenta - maszyny" w trakcie choroby), ale czy wszyscy o tym wiedzą i stosują tą metodę?
Wprowadzenie do zarzadzania gospodarka smarownicza(PDF)
Trendy w gospodarce smarowniczej(PDF)
UR - 3 program wspomagający zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych(PDF)
UR - 3 MODUŁ STEROWANIA ZAPASAMI - Magazyn(PDF)